triestecultura
triestecultura.it
il portale ufficiale della cultura a Trieste the official website of culture in Trieste

Biblioteca comunale di San Dorligo della Valle-Dolina / Knjižnica Občine Dolina

Biblioteca comunale di San Dorligo della Valle-Dolina / Knjižnica Občine Dolina
Bagnoli della Rosandra,
34100 Trieste
040 227008
 La biblioteca comunale di San Dorligo della Valle/Dolina è una bilbioteca di pubblica lettura che si trova al primo piano del teatro comunale France Prešeren di Bagnoli della Rosandra/Boljunec. È stata riaperta solo di recente dopo un periodo di chiusura e attualmente conta oltre 7.000 volumi per un totale di ca. 160 metri lineari. La lingua prevalente dei volumi è lo sloveno, seguito dall’italiano (rispettivamente 60% e 40%), e le collezioni caratterizzanti riguardano tre ambiti principali: letteratura, poesia e critica letteraria slovena; storia e storia locale; territorio, ambiente e cultura locale. In attesa di una sistemazione migliore dell'archivio e dei locali, l'associazione Terrasophia, che gestisce la biblioteca in collaborazione con l'Amministrazione comunale, offre alla cittadinanza il servizio di prestito due volte alla settimana e organizza varie attività rivolte a tutte le fasce di età. 

Questa biblioteca fa parte del Sistema Bibliotecario Giuliano.
Občinska knjižnica Občine Dolina se nahaja v prvem nadstropju občinskega gledališča France Prešeren v Boljuncu in je javna knjižnica. Po kratkem obdobju, ko je bila zaprta, je pred kratkim ponovno odprla svoja vrata in razpolaga s približno 7.000 knjigami, razvrščenimi na linearni dolžini približno 160 metrov. Gre pretežno za knjige v slovenščini, a tudi v italijanščini (v razmerju 60% in 40%), in knjižne vsebine se nanašajo na tri glavne sklope: slovenska literatura, pesništvo in literarna kritika; zgodovina in krajevna zgodovina; prostor, okolje in krajevna kultura. V pričakovanju, da se primernejše uredi arhiv in prostore, združenje Terrasophia,  ki upravlja knjižnico v sodelovanju z občinsko Upravo, ponuja že sedaj občanom storitev izposojanja knjig dvakrat tedensko in organizira razne dejavnosti namenjene vsem starostnim življenjskim obdobjem."